Banki wstrzymują przyjmowanie wniosków w MdM

Data: 
13.11.2015

W listopadzie, większość banków udzielających kredytów w programie „Mieszkanie dla Młodych” postanowiło wstrzymać przyjmowanie wniosków. Dotyczy to jednak tylko tych transakcji, gdzie uruchomienie dopłaty do wkładu własnego miałoby nastąpić jeszcze w roku 2015. Bez żadnych ograniczeń możliwe jest aplikowanie o kredyt w przypadku, gdy wypłata dofinansowania ma nastąpić w przyszłym roku lub w kolejnych latach.

Wprowadzone ograniczenie ma zabezpieczyć wszystkie strony transakcji przed ryzykiem utraty dofinansowania. Ustawa zakłada, że zarezerwowane dla kredytobiorcy środki, nie mogą być przenoszone na kolejne lata. Oznacza to zatem, że jeśli wypłata dofinansowania ma nastąpić np. w grudniu tego roku, to środki bezwzględnie muszą być wypłacone przed końcem 2015 roku. Brak wypłaty oznacza przepadek środków.

Niecałe dwa miesiące, które pozostały do zakończenia roku, to bardzo krótki czas na przeprowadzenie wszystkich formalności. W tym okresie bank musi przeanalizować wniosek kredytowy (co trwa od 2 do 4 tygodni), kredytobiorca musi podpisać umowę kredytową, akt notarialny (w przypadku rynku wtórnego), czy wreszcie uruchomić kredyt. Również uruchomienie dopłaty MdM trwa czasami nawet kilkanaście dni, więc mimo pozornie odległego czasu, do końca roku pozostaje niewiele dni na bezpieczne przeprowadzenie całej procedury. Brak uruchomienia dopłaty w tym roku, będzie oznaczał duże komplikacje dla kredytobiorcy i np. konieczność dopłacenia brakującej kwoty ze środków własnych.

Podpisując teraz umowę z deweloperem czy umowę przedwstępną na rynku wtórnym, jako termin zapłaty należy ustalić już 2016 rok. Przedłużenie się procedur w tym przypadku nie będzie skutkowało utratą dopłaty. Przy takich zapisach, przekroczenie terminu nawet o kilka tygodni, nie będzie rodziło tak negatywnych konsekwencji. Dopłata musi być wypłacona do końca roku i opóźnienia oraz przesunięcia terminu w ramach tego samego roku są dopuszczalne.