Wkład własny na kredyt mieszkaniowy

Data: 
26.07.2016

 

Zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego, polskie banki muszą żądać od kredytobiorców od 1 stycznia 2015 roku, co najmniej 10-procentowego wkładu na kredyt hipoteczny. Niemniej, nie wszystkie banki wymagają ten najniższy wkład własny. Mogą mieć również znacznie wyższe oczekiwania.

Od 1 stycznia 2014 roku wkład własny na kredyt mieszkaniowy stał się obowiązkowy dla wszystkich kredytobiorców. Co więcej, nie można było go pokryć z ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Klient musiał dysponować oszczędnościami, aby móc skutecznie zaciągnąć kredyt z zamiarem zakupu lub budowy domu. W 2014 roku pułap obowiązkowego wkładu własnego wynosił 5%, a od 2015 roku – 10%. W kolejnych dwóch latach próg ten będzie rósł, aż do uzyskania w 2017 roku poziomu 20% wkładu własnego.

Niektóre banki już teraz same ustanawiają minimalny próg wkładu własnego klienta na kredyt na mieszkanie na wyższym poziomie, co bardzo utrudnia zaciągnięcie takiego zobowiązania.

Póki co niewiele banków wymaga aż 20% wkładu, ale należy przyznać, że mają one spory udział w rynku kredytów hipotecznych. Inne banki udzielą klientom indywidualnym kredytu hipotecznego z LtV wynoszącym 90%, ale postawią dodatkowe wymagania. Klient będzie musiał wykupić ubezpieczenie niskiego wkładu własnego oraz pokryć podwyższoną marżę kredytu. Wyższe koszty kredytowe kredytobiorca będzie ponosił do czasu, gdy stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości nie spadnie do pożądanego poziomu 80%.